کتاب نابرابری جهانی منتشر شد

کتاب نابرابری جهانی منتشر شد

کتاب نابرابری جهانی به قلم برانکو میلانویچ از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ شاید کلمه جهانی شدن، طی سالهای اخیر بارها به گوش هر یک از ما خورده باشد. اکثریت مردم از طبقات مختلف جوامع دنیا...