نابودی نیروهای تروریستی در عراق نزدیک است آیت الله العظمی بشیر النجفی:

نابودی نیروهای تروریستی در عراق نزدیک است

حضرت آیت الله بشیر النجفی گفتند: تروریست های تکفیری جایی در عراق ندارند و نابودی آن‌ها نزدیک است و نشانه های پاکسازی عراق از لوث وجود تروریستها واضح و آشکار شده است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله بشیر النجفی از...