نشست شورای ناتو و روسیه فردا برگزار می‌شود بعد از وقفه دو ساله؛

نشست شورای ناتو و روسیه فردا برگزار می‌شود

نشست شورای ناتو - روسیه فردا برای اولین بار بعد از توقف همکاری های دو طرف در آوریل ۲۰۱۴ در بروکسل برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، نشست شورای ناتو - روسیه فردا برای اولین بار بعد از توقف همکاری های دو طرف در...