عرضه بیش از ۴۰۰ عنوان از ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب مسقط

عرضه بیش از ۴۰۰ عنوان از ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب مسقط

در بیست و یکمین دوره نمایشگاه کتاب مسقط بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب از ناشران ایرانی در غرفه جمهوری اسلامی ایران عرضه شده است. به گزارش پرس شیعه؛ در دومین دوره از حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسقط غرفه ایران شاهد مشارکت...