پایان تیر ماه ؛ آخرین فرصت ناشران برای دریافت حواله خرید کتاب نمایشگاه

پایان تیر ماه ؛ آخرین فرصت ناشران برای دریافت حواله خرید کتاب نمایشگاه

ناشران خصوصی غرفه‌ دار در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران فرصت دارند تا پایان تیر ماه حواله خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کنند. به گزارش پرس شیعه؛  تمامی ناشران خصوصی غرفه‌ دار در بیست و نهمین...