روابط خوب ایران با اقلیم کردستان نماینده اقلیم کردستان در ایران مطرح کرد؛

روابط خوب ایران با اقلیم کردستان

ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران با بیان اینکه این اقلیم روابط خوبی با تهران دارد، گفت: ایران طی ماه های گذشته در بالاترین سطوح به میانجیگری میان احزاب کردی عراق پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ «ناظم دباغ»...