جروزالم پست افشا کرد؛ نامه‌ های شارون و ملک عبد الله

جروزالم پست افشا کرد؛ نامه‌ های شارون و ملک عبد الله

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نخستین بار از نامه نگاری های آریل شارون، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، و عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه پیشین عربستان، پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با...