دومین پاسخ آیت الله العظمی صافی به نامه دانش آموزان کنگاور بعد از ۲۰ سال دفتر این مرجع تقلید منتشر کرد؛

دومین پاسخ آیت الله العظمی صافی به نامه دانش آموزان کنگاور بعد از ۲۰ سال

دوران جوانی، دوره و میدان جهاد و پیکار با آمال نفسانی است. البته همه کس هم حریف نفس امّاره نمی ‌شود، فقط پهلوانان حقیقی می ‎توانند در این میدان، اظهار وجود نموده و مدال قهرمانی بگیرند. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه اطلاع...