کودتاچیان یک ناوچه رزمی ترکیه را ربودند

کودتاچیان یک ناوچه رزمی ترکیه را ربودند

خبرگزاری نووستی به نقل از تلویزیون یونان گزارش داد که کودتاچیان یک ناوچه رزمی ترکیه را در پایگاه دریایی "گولجوک" به همراه فرمانده آن ربودند. به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری نووستی گزارش داد که ناوچه ترکیه ای ربوده شده در...