نویسنده‌ای که ناپل را یک مقصد توریستی کرد

نویسنده‌ای که ناپل را یک مقصد توریستی کرد

رمان‌های یک نویسنده ناشناس که به زودی هم قرار است یک سریال تلویزیونی با اقتباس از آنها ساخته شود، توجه زیادی را به شهر ایتالیایی ناپل معطوف کرده‌ است. به گزارش پرس شیعه، به نقل از گاردین، نویسنده‌ای مرموز که تحت یک نام...