۴۸ ساعت دیگر؛ دشمنان داعش در میدان نبرد آخر الزمان

۴۸ ساعت دیگر؛ دشمنان داعش در میدان نبرد آخر الزمان

یکی از فرماندهان میدانی مخالفان مسلح سوریه اعلام کرد که نیروهای سوری مورد حمایت ترکیه تا ۴۸ ساعت آینده به شهر دابق خواهند رسید که اهمیت دینی فراوانی برای این گروه تروریستی دارد. به گزارش پرس شیعه؛ احمد عثمان، از...