انفجار تروریستی کابل را به لرزه در آورد

انفجار تروریستی کابل را به لرزه در آورد

انفجار تروریستی قوی پایتخت افغانستان را به لرزه در آورد. به گزارش پرس شیعه، این انفجار بعد از ظهر امروز ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه به وقت محلی در منطقه دهمزنک در غرب شهر کابل روی داد. به گفته شاهدان، صدای انفجار بسیار قوی بود و...