حضور نخست ‎وزیر استان اونتاریو کانادا در ضیافت افطاری مسلمانان

حضور نخست ‎وزیر استان اونتاریو کانادا در ضیافت افطاری مسلمانان

نخست وزیر استان اونتاریو کانادا در مراسم ضیافت افطاری مسلمانان این استان شرکت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ کاتلین وین، نخست وزیر استان اونتاریو کانادا در مراسم ضیافت افطاری مسلمانان این استان در مرکز سیده خدیجه شهر...