بحران پناهجویان اولویت ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا است نخست وزیر اسلواکی:

بحران پناهجویان اولویت ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا است

نخست وزیر اسلواکی که کشورش از روز گذشته ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت بحران پناهجویان را مهمترین موضوع قابل پیگیری در این دوران قلمداد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «روبروتو فیکو» که از...