دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب شد؛ گوتیرس کیست؟

دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب شد؛ گوتیرس کیست؟

آنتونیو گوتیرس، نخست وزیر سابق پرتغال، به عنوان دبیرکل جدیدِ سازمان ملل متحد، انتخاب شد. به گزارش پرس شیعه؛ در رأی گیری برای انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل که پشت درهای بسته انجام گرفت، آنتونیو گوتیرس، سه مرتبه،...