وزارت خارجه آمریکا، حامی ترورهای انجام شده در کریمه نخست وزیر کریمه فاش کرد:

وزارت خارجه آمریکا، حامی ترورهای انجام شده در کریمه

نخست وزیر کریمه در اظهارات اخیر خود از دست داشتن و حمایت وزارت خارجه آمریکا در ترور مقام های روسی در شبه جزیره کریمه خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، رهبر شبه جزیره کریمه در مصاحبه اختصاصی خود با شبکه روسیه ۲۴،...