بنعلی یلدریم؛ در عراق می‌ مانیم!

بنعلی یلدریم؛ در عراق می‌ مانیم!

نخست وزیر ترکیه با تأکید بر ادامه حضور نظامیان این کشور در بعشیقۀ عراق، مدعی شد که این کار به هدف جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی این منطقه است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت السومریه نیوز، "بنعلی یلدریم" روز پنجشنبه...