کمیسیون اروپا از فرانسه انتقاد کرد

کمیسیون اروپا از فرانسه انتقاد کرد

کمیسیون اروپا دولت فرانسه را به علت افزایش آمار بیکاری مورد انتقاد قرار داد . به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از دی ولت، کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرد: پیشرفت های فرانسه در زمینه اصلاح و حمایت از مشاغل محدود و...