تصمیم پارلمان آلمان مناسبات برلین – آنکارا را خدشه دار می کند اردوغان:

تصمیم پارلمان آلمان مناسبات برلین – آنکارا را خدشه دار می کند

رئیس جمهوری ترکیه تصمیم پارلمان آلمان درباره برسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، آن را عامل خدشه در مناسبات دو جانبه با ترکیه قلمداد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن...