نشست جمعی از اندیشمندان مسلمان برای بررسی اسلام هراسی در غرب

نشست جمعی از اندیشمندان مسلمان برای بررسی اسلام هراسی در غرب

جمعی از اندیشمندان مسلمان امروز ( سه شنبه) در واشنگتن دور هم جمع می شوند تا در موضوع اسلام هراسی و راهکاری سیاسی مقابله و برون رفت از آن، به تبادل آراء و نظرات بپردازند. به گزارش پرس شیعه؛ جمعی از متفکران و اندیشمندان...