نشست غدیر در آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری برگزار می شود

نشست غدیر در آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری برگزار می شود

نشست «غدیر در آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری» به همت مرکز تحقیقات امام علی (ع) برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ پنجاهمین نشست علمی مرکز تحقیقات امام علی (ع) به موضوع «غدیر در آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری» اختصاص...