عکاسان، فضولی اوباما در نشست گروه ۲۰ را شکار کردند

عکاسان، فضولی اوباما در نشست گروه ۲۰ را شکار کردند

عکاسان در نشست " گروه بیست" در چین، عکسی را از رئیس جمهور آمریکا شکار کردند که درحال کنجکاوی و فالگوش ایستادن برای پی بردن به محتوای سخنان رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه است. به گزارش پرس شیعه؛ در تصویری که از رهبران گروه...