برگزاری هفته قرآنی در شهر های هند

برگزاری هفته قرآنی در شهر های هند

به همت رایزنی فرهنگی ایران و با مشارکت نهادهای قرآنی و مساجد هندی، هفته قرآنی در هند برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ هفته قرآنی با حضور نصرت‌ الله حسینی، استاد قاری و داور اعزامی از سوی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و...