نصیحت مقام هندی به چینی ها در باره بن سلمان

نصیحت مقام هندی به چینی ها در باره بن سلمان

وزیر امور خارجه هند گفت که من مقام های چین را نصیحت می کنم تا نسبت به ماموریتی که آمریکا به جانشین ولیعهد عربستان در چین سپرده برحذر و محتاط باشند. به گزارش پرس شیعه؛ سوشما سواراج وزیرخارجه هند تاکید کرد که دهلی نو نسبت...