نوشته هایی با برچسب "نظام آموزشی"

راز موفقیت نظام آموزشی هلند در چیست؟

راز موفقیت نظام آموزشی هلند در چیست؟

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر سه سال یکبار عملکرد نظامهای آموزشی در کشورهای عضو و دیگر کشورها در سراسر جهان را ارزیابی می کند. این آزمون که دانش، مهارت و قابلیتهایی نظیر تفکر انتقادی دانش آموزان، اعتماد به نفس را می...

سومین کشور جهان به لحاظ نظام آموزشی ناکار آمد

سومین کشور جهان به لحاظ نظام آموزشی ناکار آمد

صندوق جهانی پول در بررسی و تحقیق به عمل آمده در خصوص شیوه آموزش در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه از نظام آموزش کشور مغرب انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ صندوق مزبور نظام آموزش مغرب را از نظر کیفیت در منطقه جزو بدترین ها...