بانک‌ ها نباید عامل حبس ثروت در دست افراد معدودی باشند آیت الله جوادی آملی:

بانک‌ ها نباید عامل حبس ثروت در دست افراد معدودی باشند

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند. به گزارش پرس شیعه؛ حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد. آیت الله جوادی آملی در این دیدار بصورت...