جمعیت عمل: نظام بحرین افسار گسیخته تر شده است

جمعیت عمل: نظام بحرین افسار گسیخته تر شده است

جمعیت عمل اسلامی بحرین با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که نظام حاکم بحرین افسار گسیخته تر شده و بیش از پیش با ملت دشمنی می کند. به گزارش پرس شیعه؛ سایت منامه پست روز سه شنبه به نقل از جمعیت عمل اسلامی بحرین گزارش کرد:...