دولت افغانستان از نظام مردم سالاری در ترکیه حمایت می کند پس از انجام کودتای نافرجام؛

دولت افغانستان از نظام مردم سالاری در ترکیه حمایت می کند

دولت افغانستان در بیانیه ای با محکوم کردن کودتای نافرجام در ترکیه اعلام کرد: مردم و دولت این کشور از نظام برخاسته از آرای مردمی حمایت می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «رها»، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری...