اعتراض چهارده هزار زن سعودی به نظام مرد سالاری

اعتراض چهارده هزار زن سعودی به نظام مرد سالاری

عزیزه یوسف، فعال امور زنان در عربستان سعودی، طوماری با امضای بیش از ۱۴ هزار زن به دولت این کشور تحویل داد که خواستار پایان دادن به نظام قیمومیت مردسالاری هستند. به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس قوانین عربستان، زنان برای سفر...