مرجعیت شیعه دلسوز نظام و جامعه است آیت الله علوی گرگانی؛

مرجعیت شیعه دلسوز نظام و جامعه است

مرجعیت شیعه دلسوز نظام و جامعه است با وجود همه مشکلات در حال خدمت رسانی هستند و این مسئله بارها به اثبات رسیده است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس مرکز فعالیت های دینی...