کارگاه آموزشی نظریه های جامعه شناسی جنسیت برگزار می شود در مرکز تحقیقات زن و خانواده قم؛

کارگاه آموزشی نظریه های جامعه شناسی جنسیت برگزار می شود

با حضور پروفسور اریک مسه استاد برجسته دانشگاه بوردو فرانسه، کارگاه آموزشی نظریه های جامعه شناسی جنسیت برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز تحقیقات زن و خانواده کارگاه آموزشی با موضوع « نظریه های جامعه شناسی جنسیت»...