نوشته هایی با برچسب "نظریه پردازی"

نصیحت المقدسی به تروریست های مورد حمایت آمریکا

نصیحت المقدسی به تروریست های مورد حمایت آمریکا

 ابو محمد المقدسی نظریه پرداز جریان سلفی - وهابی که پیش از بارها از او به عنوان پدر معنوی بسیاری از گروه های تروریستی یاد شده ، بار دیگر پیام های نصیحت آمیز برای گروهک تروریستی داعش فرستاد به امید آنکه در میان این گروهک...

کرسی ترویجی فقه سیاستگذاری؛ مورد مطالعه سیاستگذاری رایتل در کشور در دانشکده مدیریت علامه طباطبایی برگزار می شود؛

کرسی ترویجی فقه سیاستگذاری؛ مورد مطالعه سیاستگذاری رایتل در کشور

کرسی ترویجی نظریه پردازی فقه سیاستگذاری (سیاستگذاری رایتل) در دانشکده مدیریت علامه طباطبایی برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با همکاری معاونت آزاد اندیشی این دبیرخانه، کرسی...