همایش «نظم امنیتی منطقه‌ ای در غرب آسیا» برگزار می‌ شود

همایش «نظم امنیتی منطقه‌ ای در غرب آسیا» برگزار می‌ شود

همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵، با محوریت موضوعات ذیل برگزار می گردد: ۱....