نعمت الله غفاری معاون دوم رئیس پارلمان افغانستان شد

نعمت الله غفاری معاون دوم رئیس پارلمان افغانستان شد

«نعمت الله غفاری» نماینده مردم هلمند در مجلس افغانستان پس از انجام رای گیری معاون دوم رئیس مجلس این کشور شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، طی رای گیری نمایندگان مجلس افغانستان «نعمت الله غفاری» نماینده...