نعمت های الهی احسان است یا نوعی مواخذه انسان آیت الله العظمی جوادی آملی تبیین کردند:

نعمت های الهی احسان است یا نوعی مواخذه انسان

قرآن کریم دل پذیر است و فطرت آدمی به راحتی آن را می پذیرد­ و اگر انسان فطرت خود را آلوده نکند، به آسانی معارف را باور می کند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله جوادی آملی بعد از ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که در بنیاد...