باید در برابر کفر و نفاق جهانی قدرتمند شویم روحانی در جمع علما پاکستان:

باید در برابر کفر و نفاق جهانی قدرتمند شویم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز نیاز به قدرت اسلام و برافراشتن پرچم اسلام داریم، گفت: باید در برابر کفر و نفاق جهانی قدرتمند شویم و اولین قدرت ما، قدرت فرهنگی است. به گزارش پرس شیعه؛ رییس جمهور عصر امروز در دیدار...