نفحات انس؛ انسان کامل در فرهنگ شیعه منتشر شد معرفی کتاب؛

نفحات انس؛ انسان کامل در فرهنگ شیعه منتشر شد

کتاب «نفحات انس؛ انسان کامل در فرهنگ شیعه» اثر آیت الله سید محمد محسن حسینی طهرانی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «نفحات انس؛ انسان کامل در فرهنگ شیعه» اثر آیت الله سید محمد محسن حسینی طهرانی منتشر شد. این کتاب که...