نفرات برتر جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور بوشهر معرفی شدند

نفرات برتر جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور بوشهر معرفی شدند

بوشهر - بیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه پیام نور در بوشهر برگزار شد و نفرات برتر این جشنواره مشخص شدند. به گزارش پرس شیعهبه نقل از دانشگاه پیام نور، مدیر امور فرهنگی دانشگاه پیام نور استان بوشهر اظهار داشت:...