توصیه جدید مفتی سعودی به زنان درباره نفقه

توصیه جدید مفتی سعودی به زنان درباره نفقه

سعد الخثلان، عضو هیئت علما ارشد سعودی گفت: زن فقط در یک مورد می تواند بدون اطلاع شوهرش، پول او را بردارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت اخبار ۲۴، خثلان در مصاحبه ای تلوزیونی گفت: اگر شوهر پول کافی به زن و فرزندانش...