از نام روح الله الموسوی الخمینی تا نفوذ وهابیت در مجلس العلمای اندونزی حجت الاسلام و المسلمین زمانی تبیین کرد؛

از نام روح الله الموسوی الخمینی تا نفوذ وهابیت در مجلس العلمای اندونزی

معاون بین الملل حوزه گفت: امروز بحران نفوذ وهابیت در مجلس العلمای اندونزی در حال اوج گیری است و عربستان با پول هنگفت، در حال صدور بیانیه ای با ۱۰ بند علیه شیعیان این کشور می باشد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام...