پاکستان با کشورهای همسایه از جمله ایران روابط خوبی دارد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان:

پاکستان با کشورهای همسایه از جمله ایران روابط خوبی دارد

نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: پاکستان با کشورهای همسایه خود از جمله روابط خوبی دارد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از «اکسپرس نیوز»، «نفیس زکریا» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: پاکستان با کشورهای...