تدابیر لازم برای برگشت پذیری در صورت نقض برجام اندیشیده شده است صالحی:

تدابیر لازم برای برگشت پذیری در صورت نقض برجام اندیشیده شده است

رئیس سازمان انرژی اتمی از عضویت ایران در طرح بین المللی گداخت هسته ای خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای بازگشت‌پذیری سریع درصورت نقض برجام ازجانب طرف مقابل اندیشیده شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از صداوسیما، رئیس...