حضور نظامیان فرانسوی در لیبی نقض تمامیت ارضی کشور است دولت وحدت ملی لیبی:

حضور نظامیان فرانسوی در لیبی نقض تمامیت ارضی کشور است

دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه ای در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر حضور نظامیان این کشور در لیبی اعلام کرد: حضور نظامی فرانسوی ها در لیبی نقض تمامیت ارضی کشور است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی...