پاکستان در سه ماه گذشته ۵۶ بار تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده نماینده ویژه افغانستان در سازمان ملل بیان کرد:

پاکستان در سه ماه گذشته ۵۶ بار تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده

«محمود صیقل» نماینده ویژه افغانستان در سازمان ملل گفت: پاکستان در ۳ ماه گذشته ۵۶ بار تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از آژانس خبری «پژواک»، «محمود صیقل» نماینده ویژه افغانستان در سازمان...