مسلمانان شهر مک موری کانادا در ماه رمضان صاحب نماز خانه جدید شدند

مسلمانان شهر مک موری کانادا در ماه رمضان صاحب نماز خانه جدید شدند

یکی از مراکز اسلامی شهر فورت مک موری کانادا مکانی را برای برگزاری نماز جماعت در ماه رمضان برای مسلمانان این شهر اجاره کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز الاسلام، یکی از مراکز اسلامی شهر فورت مک موری کانادا مکانی را برای...