نماز پیروزی درجنوب سامرا با حضور شیعیان و اهل تسنن

نماز پیروزی درجنوب سامرا با حضور شیعیان و اهل تسنن

روحانی های شیعه نجف و سنی های استان صلاح الدین، نماز جمعه جنوب سامرا را با حضور فرماندهان بسیج مردمی، به صورت مشترک اقامه کردند و آن را "نمازِ پیروزی" خواندند. به گزارش پرس شیعه؛ نماز جمعه اتحاد شیعه و سنی، در منطقه...