تعطیلی اجرای تئاتر‌های کمدی در ایام فاطمیه

تعطیلی اجرای تئاتر‌های کمدی در ایام فاطمیه

نمایش های کمدی به مناسبت ایام فاطمیه از ۱۵ تا ۲۳ اسفند اجرا نمی شوند. به گزارش پرس شیعه؛ طبق اعلام شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ، نمایش های کمدی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به دلیل تقارن با ایام فاطمیه اجرا نخواهند...