موافقت نامه احیای جاده ابریشم را ۳۰ کشور امضا کردند نماینده سفیر چین:

موافقت نامه احیای جاده ابریشم را ۳۰ کشور امضا کردند

نماینده سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران گفت: طرحی از طرف ریاست جمهوری چین برای ۷۰ کشور ارسال شد که ۳۰ کشور برای احیای جاده ابریشم موافقت نامه ای را امضا کردند. به گزارش پرس شیعه؛ ین هی گنگ روز جمعه در نشست نقش سازمان های...