نماینده مجلس عربستان : این شیوخ را از مساجد بیرون کنید!

نماینده مجلس عربستان : این شیوخ را از مساجد بیرون کنید!

نماینده مجلس عربستان تاکید کرد؛ وقتی اجازه می دهیم در مساجد و حتی حرمین شریف برای به اصطلاح "مجاهدین" دعا کنند، اما مشخص نمی‌شود که منظور از مجاهدین کیست؛ پس تعجبی ندارد که نوجوانان کم سن و سال برای "جهاد موهوم" آماده...