افتتاح دفتر نمایندگی کردهای سوریه در مسکو

افتتاح دفتر نمایندگی کردهای سوریه در مسکو

دفتر نمایندگی غیر دیپلماتیک کردهای سوریه، در مسکو افتتاح شد. به گزارش پرس شیعه، "سینا محمد" نماینده مردم کردستان سوریه در کشورهای اروپایی و امریکا، روز چهارشنبه افتتاح این دفتر نمایندگی را یک رویداد تاریخی و نتیجه...